over ons

Ingenieursbureau FFind biedt een totaalconcept voor verbeteren van comfort, arbeidsomstandigheden en duurzame energie in gebouwen en processen. Wij vertalen de wensen van u als gebruiker in een programma van eisen. Op basis daarvan formuleren we met en voor u een maatwerkoplossing voor uw gebouw of proces.

Ieder gebouw of proces is uniek en biedt andere mogelijkheden en andere beperkingen. We zoeken maatregelen en installaties die elkaar versterken en bij u passen. Daarbij gaat het om de regie van het ontwerp, keuze van technologie, financierings- en subsidiemogelijkheden. Ook kijken we met u vooruit hoe u de nieuwe situatie zo optimaal mogelijk kunt beheren. Het komen tot optimaal rendement van de technologie is uiteindelijk mensenwerk.

Als we de maatwerkoplossing samen met u vastgesteld hebben, helpen wij u om de regie te voeren. Zo wordt de oplossing in praktijk gebracht zoals bedoeld. Wij zijn bij het doorvoeren van maatregelen vrij om de leveranciers te kiezen die het best bij u passen.
Wij richten ons op projecten in de gebouwde en procesomgeving. De vraag van de gebruiker staat centraal. We brengen een totaalpakket van technische, vergunningtechnische, financiële (waaronder subsidie) en inkoopaspecten in. Bij realisatie kan FFind de bouwregie voeren. We doen langer lopende verduurzamingsprojecten, kortlopende LED-projecten en speciale projecten.

Wie is FFind?

Arie Fokkink

Arie Fokkink

Arie Fokkink is procestechnoloog en bedrijfskundige. Heeft succesvol innovatietrajecten begeleid op gebied van duurzame energieproductie. Hij is expert op het gebied van vraaggestuurd werken, financiering en subsidies.

Henk Wiersma

Henk Wiersma

Henk Wiersma komt uit de bouwwereld, is bouwkundig ingenieur, is bekend met alle bouwfysica en praktische uitvoering van nieuwbouw en grootschalig onderhoud.

Diensten

Integrale energiebesparings projecten

FFind ontwerpt integrale energie-efficiënte en comfortconcepten voor individuele bedrijfsgebouwen en –processen. Hierbij sluiten we bij voorkeur aan bij andere bedrijfsprocessen zoals de onderhouds- en meerjarenplanning.

Investeringen in isolatie en installatie leidden tot energiebesparing. Deze investeringen kunnen terugverdiend worden. Meestal is de terugverdienperiode langer dan 5 jaar.

LED-verlichting

LED-verlichting is tegenwoordig in iedere warme en koude kleur en voor veel soorten armaturen beschikbaar. FFind levert LED-verlichting die minstens 50.000 branduren meegaat, meer dan 4 keer zo lang als bijvoorbeeld TL. Waar licht lang brandt, zoals in parkeergarages en openbare ruimtes is LED-verlichting binnen een tot twee jaar terugverdiend.

FFind kan goed en goedkoop inkopen en biedt garantie. We kunnen lampen 1 op 1 vervangen, maar ook op maat lichtplannen ontwerpen.

Speciale projecten

FFind ontwikkelt duurzame (ver-) bouw concepten voor bedrijfsmatige samenwerking en voor zorg. Op basis van eisen aan het gewenste gebruik van een gebouw of een terrein wordt een gebouw ontworpen en gebouwd. De gewenste sociale functie is dan leidend en de stenen zijn volgend.

FFind ontwikkelt projecten op het gebied van:
  • Themagerichte verhuur;
  • Businessontwikkeling van bedrijfspanden en bedrijfsverzamelgebouwen;
  • Kleinschalige levensloopbestendige zorgconcepten.

Assortiment LED-Verlichting, kleur en vorm

LED Verlichting overzicht

principes

Gebruik van een gebouw is leidend, stenen zijn volgend

Het zijn de mensen die een buurt maken, op een bedrijventerrein of in een zorgproject. Het gebruik dat de mensen maken en blijven maken bepaalt de waarde van vastgoed op langere termijn. Het is een kunst stenen en processen zo te organiseren dat de goede kanten benut worden, de zwakke punten ondervangen worden, en dit ook op de langere termijn geborgd is.

onderzoek en ontwikkeling

We zijn betrokken bij onderzoekstrajecten om klanten beter te kunnen bedienen. We willen de door onze klanten aangegeven behoeften in de markt graag koppelen aan ideeën voor innovatie van onze toeleveranciers. Continu onderwerp van onderzoek is het optimaal gebruik van technische middelen en het beïnvloeden van energiegedrag van mensen, al dan niet met technische hulpmiddelen.

Samen met de buren

Soms is maximale energiewinst te halen als meer gebouwen en processen tegelijk worden aangepakt. De energie die de een over heeft kan bijvoorbeeld door de ander gebruikt worden. Wij kijken daarom verder dan alleen de gevel van uw gebouw of de grens van het perceel.
Zoekt u duurzaam maatwerk? Wij gaan graag het gesprek met u aan. We zoeken samen met u naar de kwalitatief beste en meest efficiënte oplossing.
Bel of mail ons!